2005-01-04

DET HÄNDE I DECEMBER

Riksdagen fattade före jul 2004 ett huvudlöst försvarsbeslutet som i realiteten innebär total nedrustning. Försvaret är en försäkring för vårt lands självständighet och har dessutom viktiga uppgifter i civila krissituationer som jordbävningskatastrofen i Sydostasien.

Försvarsbeslutet ger en oacceptabel och onödig kapitalförstöring. De kostnader på 3 miljarder som skulle bantas borde ha lagts utanför ordinarie budget. Så har tidigare långsiktiga omstruktureringsproblem hanterats. Misstaget kan repareras redan i vårpropositionen.

Dessutom måste konsekvensanalyser gällande olika förslag om förändringar inom försvaret genomföras. Godtagbara säkerhetspolitiska och samhällsekonomiska må måste fastställas ochl ”tiden” som är en viktig faktor i ett försvarsbeslut måste få en framträdande roll.

Riksdagsledamöterna vet att försvarsbeslutet är felaktigt.

Vårt försvar kan inte längre stödja säkerhetspolitiken
Försvarsbeslutets ekonomiska effekter går inte att överblicka
Försvarets roll att vara ett stöd i stora olyckor har underminerats
Våra internationella ambitioner inom försvarspolitiken kan inte längre prioriteras.

Vår försvarspolitik måste få en ny, genomtänkt och reallistisk inriktning. Första steget för en sådan omorientering kan redan tas i vårpropositionen 2005.

Detta är ett utdrag ur en debattartikel i DI 23/12 av Margit Gennser, Patrik Norlander och Henrik Westman

http://www.nejtillemu.com/mg/di20041223.pdf