2005-01-05

Det gamla och det nya året


Det gammal och det nya året - V


Kofi Annan är dock än bättre maktspelare än Laila Freiwalds. Hon lär knappast sitta kvar på utrikesdepartementet så länge till. Några veckor kanske - en eller två månader är väl ändå uteslutet?

Kofi Annan slås däremot för ett längre fortsatt liv i FN, trots att republikanerna i senaten och representanthuset är ute efter hans skalp eller snarare hans FN-uppgift.

Det finns hållbara skäl för detta. Skandalerna med Saddams oil- for - food är svårförlåtliga och Kofi Annans letargi när det gällde folkmord i Afrika ännu svårare att bortse från. Nu försöker han rätta till sina ”imageproblem” med att klä sig i ”lånta fjädrar”, dvs ta åt sig äran för USAs snabba och effektiva hjälpinsatser i Sydostasien.

USAs hjälpoperationer i Sydostasien med hjälp 350 miljoner dollars och militära resurser - krigsfartyg, flyg, helikoptrar, specialister av olika slag m m har väckt beundran t o m i EU.

Kofi Annan vill dela äran av USA kompetenta hjälpinsatser. Han kräver att de ska ske i FN-uniform, dvs den amerikanska militären ska byta sina uniformer till ”blå baskrar”. Enligt Kofi Annan skulle detta öka kvaliteten på hjälpinsatserna fast knappast för Indonesien, Sri Lanka och andra drabbade länder, däremot för Annans FN-framtid.

Amerikanska hjälpinsatser både militära och civila har visat sig vara snabba, praktiska och inriktade på att underlätta överlevnaden för miljoner människor som förlorat allt. Låt USA sköta hjälpen ”även om” det sker i amerikanska uniformer.Det gamla och det nya året - IV

Kofi Annan bortovaro från sitt tjänsterum var längre än Freiwalds. Ända till torsdagen efter jul. De närmaste FN-tjänstemän gjorde enligt amerikanska medier allt för att dölja sin chefs bortovaro och vistelseort. Världspressen skulle inte veta att han njöt av snön på chefen för världsbankens, James Wolfensohns, egendom på 160 tunnland i Jackson Hole, Wyoming. Tre dagar efter det att vidden av katastrofen var känd tillät dock Annan CBS att intervjua honom per telefon via FNs högkvarter. TV-producenterna skulle inte veta var hans fanns!

När sedan Fox News, som är mer respektlös än ”den fina gatans medier”, frågade varför han inte snabbt återvänt till FN-högkvarteret betedde Annan sig exakt som Laila Freiwalds - snäste av intervjuaren och använde exakt samma försvar som Freiwalds: ”Vi lever i en värld där det inte spelar någon roll var vi är.”

Resultatet tycks bli lika magert vare sig Annan är i FN-högkvarteret eller njuter av snön i Jacksons Hole eller Freiwalds är på UD eller hemma på Kungsholmen eller på teater. Så de två politikernas undanflykterna som kan tyckas ”fel” är ändå riktiga. Fast inte på de sätt de tänkt sig.Det gamla och det nya året - III

Utrikesminister Laila Freiwalds lät sig inte störas under julhelgen trots den värsta katastrof som drabbat svenskar på många hundra år. Hon firade jul, gick på teater och var tydligen oanträffbar samt okunnig om vad som hänt ”de stora svenska turistorterna i Thailand”. Det tog 33 timmar innan hon dök upp på sitt tjänsterum på UD i ett departement som visade på tröghet, valhänthet och beslutsångest. Men inte nog med detta. Hon visade även i småsaker att hon inte kunde klara stress. Fritidsresors duktiga informationschef kände sig hotad av Freiwalds under en TV-intervju och något senare var det TV:s KG Bergström tur att bli avsnäst av utrikesministern, när han intervjuade henne. Men kanske är detta en ny trend i umgänget mellan högt uppsatta politiker och journalister. Kofi Annan reagerade på exakt samma sätt som Freiwalds, när det upptäcktes att han inte var plats i FN-huset trots katastrofen i Sydostasien.Det gamla och det nya året - II

Katastrofen i Thailand som drabbade 10 000 tals svenska turister inleddes med schabbel. Regeringen var handfallen och rådvill. När hjälpen slutligen kom i gång slöt regering och opposition en pakt - kritik av regeringens misstag ska tabubeläggas. Den granskning av bristfällig myndighetshantering som trots allt måste göras, ska precis som i Estoniaaffären skötas diskret. Ingen - eller åtminstone minsta möjliga - skugga ska falla på högt ansvariga politiker och chefsbyråkrater.Det gamla och det nya året - I

År 2004 gav en provkarta på politisk arrogans - inga svar på väljarnas frågor i EU-valet, när junilistan gick fram stort var förklaringen ”trolösa och okunniga väljare” och när majoriteten av väljarna (63%) vägrade att delta i valet berodde det på ointresse och okunnighet.

Det politiska etablissemanget ville inte förstå att väljarna aktivt lät bli att rösta.
Deras arrogans lämnade inte plats för eftertanke och ”de opålitliga väljarna” fick beskedet att folkomröstning om EU:s grundlag var utesluten. Den riksdag som partiledarna behärskar med hjälp av partipiskan skulle besluta över huvudet på svenska folket. Folkomröstning om EUs grundlag har aldrig varit och ska aldrig bli en fråga för väljarna - den har blivit ett monopol för våra översåtar. Kan det bli annorlunda 2005?

Nej, både regering och opposition kommer att slå dövörat till, när det gäller att lyssna på väljarna, när det gäller EU-politik men också andra viktiga frågor som försvar, skatter, konsumentfrihet inom skola och sjukvård. Vi kan således knappast hoppas på en bättre politik 2005.

Regeringen är visserligen huvudsyndaren men oppositionen gör allt för att hålla regeringen skadefri. Oppositionen har glömt att deras främsta uppgift är att opponera!