2005-06-01

POLITIK - JU MINDRE JU VACKRARE (1/6)


Holländarna har känt alldeles rätt. De har sagt NEE, NEE och NEE till EUs superstat i vardande. De uppskattar sitt lilla Holland framför ett imperium. Det vet ju mindre politik desto vackrare.

Carl Bildt och andra ”elitister” bör lyssna, inte sätta betyg på de röstande. De som röstat nej vet varför de gör det och motiven är både kloka och hedervärda. Ett råd till Carl: Sluta upp att tala om ”soft power” och hålla ointressanta till intet förpliktande högtidstal. Försök i stället förstå hur vanligt folk tänker och känner.

78% anser att Bryssel bör bestämma mindre - de värderar sin självständighet högt.

73% anser att EU inte är tillräckligt demokratisk - de värderar sin politiska självständighet högt.

Mindre än hälften vill ha en gemensam utrikespolitik - en klar minoritet

30% av de röstande vill ha tillbaka sin gulden.

Men framförallt vill nederländerna förbli nederländare.

Main Stream Media säger att ”Europa är i chock” - Europa är i deras ögon liktydigt med en begränsade EU-elit. Alla vi andra är lyckliga över holländarnas svar till sin överhet -"vår självständighet kan ni inte skänka bort".

1 juni 2005 är en lycklig dag för holländarna. För det var den dagen

de valde friheten