2005-05-19

”YACHTGATE” OCH ”5 LIVVAKTER OCH 10 LÖNER” (19/5)


är bara några av de önskerubriker som ordförande Barroso med rubriknamnet ”Kapten Katastrof” bjudit på den senaste veckan.

Barroso och hans mäktiga allierade i EU-parlamentet har gjort allt för att stoppa publiciteten kring ”yachtgate”.

Barrosos eventuella intressekonflikter i samband med lyxkryssningen som gäst hos superrike greken Latsis är politiskt känsliga och bör inte diskuteras öppet i EU-parlamenet, om de lojala gruppledarna, Pöttering, Schultz och Cohn-Bendit får bestämma. Deras ”övertalningsförsök” (läs hot) bl a mot fem rättänkande konservativa brittiska MEParna, som ställt sig bakom kravet på att Barroso ska komma till EU-parlamentet för ”förhör” har misslyckats. Nya Barroso-frågetecken har dessutom kommit i dagen. Det gäller Barrosos livvakter och deras dubbla löner.

* Varför behöver Barroso fem livvakter och varför portugisiska?’
* Varför kan inte Barroso nöja sig med EUs livvakter?
* Varför får Barrosos livvakter dubbel lön, €6000 från Portugal och €2 600-3 900 från EU?
* Varför är EU-adminstrationen okunnig om anställningarna?
* Hur kan livvakterna fått ut lön från EU, när EU-adminstrationen inget vet?
* Är EUs lönerutiner så bristfälliga, att man kan betala ut löner till inte anställda anställda?
* Innebär inte ”dubbla löner” dessutom att kommissionen brutit EUs anställningsregl. 11(II)?

Många EU-medborgare, dvs många svenskar, danskar och britter anser att den här typen av administrativa regelbrott är allvarliga. På kontinenten är bedömningen mer lättvindig. Alltför många svenska MEPare tycks ha blivit smittade av kontinental administrativ laissez-faire. Har de också börjat smittas av andra sedvänjor inom EU-sfären?

I dagens WSJ konstateras att Grekland är Europas ”sista marxistiska stat”. Grekland kännetecknas nämligen av en tung, stor, dominerande stat och en sådan stat utgör en utmärkt jordmån för mutor. Grekland ligger snäppet efter Italien i korruptiontsligan enligt WSJ, och har en mutkultur slagit rot är den svår att utrota och är dessutom smittsam.

”Dåligt sällskap fördärvar goda seder” konstaterade redan greken Manander och hans ord gäller än i dag. Kanske kan vi tycka att när Barroso faller för en bjudresa är det en småsak även om gåvan var värd bortemot 200 000 kr. Den intressekonflikt han kan hamna i gäller dock inte bara småsaker. I potten kan ligga miljardbidrag i form av penningströmmar och EU-tillstånd som gynnar Grekland och stora grekiska näringslivsintressen.

Det finns således frestelser. Små frestelser har en tendens att växa och bli allt större precis som barnvisan lärde små svenska barn redan för 300 år sedan:

Nappa, snappa knappenål
Lyktas med en silverskål