2005-05-08

FÖR 60 ÅR SEDAN ....... (8/5)

Varför tar jag så ofta upp händelser som gäller EU-bedrägerier samt korruption och inkompetens inom EU i min blogg?

Är jag ”skandalhungrig”? Nej, mina motiv är betydligt allvarligare.

I dag högtidlighålls 60 års dagen av slutpunkten för en av förra århundradets värsta totalitära makter, Nazi-Tyskland. Samma fråga som ställdes för 60 år sedan men som borde ha ställts långt tidigare, bör också ställas i dag: Hur uppkommer totalitära system? Hur ser farorna ut?

F A Hayek var en av förra århundradets stora liberala individualister. Han varnade tidigt för politisk maktkoncentration och kollektivism.

Kollektivismens verkliga styrka var, ansåg han, driften att samla makt hos en liten styrande grupp, som kräver att individen ska underordnas staten eller imperiet. Underordning är ett logiskt krav för kollektivistiska strömningar. Det utgör garantin för styrka och överlevnad. Dissidenter inom en organisation skadar däremot den styrande gruppens makthegemoni. För att stärka de kollektivistiska strömningarna krävs, påpekade Hayek, propaganda och en allt mindre fri press.

Tyvärr har EU många av de kollektivistiska drag som Hayek varnade för. Organisationen styrs av teknokrater och de demokratiska inslagen har blivit alltmer försvagade. EU-projektet har dessutom saluförts på ett medvetet oärligt sätt. Ordet ”överstatlighet” fick inte nämnas, när Frankrike accepterade ECEC på 50-talet, när Storbritannien anslöts till EEC på 70-talet och vid Sveriges folkomröstning om EU 1994. Samma dimridåer gäller i dag, när EUs konstitution diskuteras i länder som Sverige, Storbriannien och också Tyskland.Propaganda
För EU är det livsviktigt att få medborgarna i de olika länderna att "känna samhörighet" med EU och då krävs det propaganda. Vice ordföranden i EU-kommissionen, Margot Wallström, har utsetts till ”propagandakommissionär”. En del av hennes aktiviteter är så anmärkningsvärda att Hayek måste vända sig i sin grav och muttra ”Mensch - vet hon inte vad hon gör!” Men se efter själv - jag vågar faktiskt inte nämna propagandisternas fader vid namn.

Mer Wallström. Hennes senaste förslag går ut på att etablera propagandacentraler (förlåt upplysningscentraler) runt om i Europa. Storbritannien (ja-sidan) har undanbett sig sådana etableringar. (Se Margot is a unhappy bunny) En olycklig Margot kan däremot göra oss här hemma lyckliga: Låt oss slippa propagandan!


Läckor
Korruption och bedrägerier inom EU-byråkratin ska helst inte bli känt av EUs allmänhet. Pressfriheten har därför kommit i kläm och det kan bli värre. Byråkratin skyddas av immunitetsregler, som kan göra enskilda medborgare helt rättslösa. Våra EU-vänner borde repetera ”Vägen till träldom” när tid är.Demokrati och folkomröstning
Svenska folket får inte folkomrösta men det får fransmännen inklusive alla som bor i de franska utomeuropeiska besittningarna.

"Invånarna på de palmklädda öarna 1000-tals mil från Bryssel kan komma att bestämma Europas framtid" lyder en rubrik i Daily Telegraph men nyheten har självklart inte stått i svenska tidningar.

Martinique, Guadeloupe, Tahiti samt franska Guyana, Reunion, Nya Kaledonien, Polynesien och ytterligare två öar mellan Madagaskar och Mozambique har tillsammans 1,2 miljoner väljare. Mitterand säkrade 1992 med hjälp av de utomeuropeiska besittningarna en majoritet för Maastrichtavtalet. Nu håller Chirac på med samma beprövade röstköpsmetoder. €3,25 miljarder utgår i regionalstöd från EU och inför folkomröstningen har Frankrike fördubblat sitt stöd till €1,17 miljarder.

På öarna säger man ”allt har ett pris” underförstått också röster! Men franska regeringen framhärdar - ”Det är absolut inte mutor!”

Min syn och Chiracs samt Barrosos på vad som är politiskt acceptabla sanningar är som natt och dag. Det må väl vara hänt, om jag inte var beroende av deras tvivelaktiga politiska metoder. Men att vår regering och vår opposition inte skyddar oss mot denna nya - låt mig kalla det - politiska omoral går inte att förlåta. Ett minimikrav som därför måste ställas på vår regering och den politiska opposition är att vi svenskar erhåller samma rättigheter som bananodlarna på Guyana och får rösta om EUs grundlag.

Varför inte e-posta till Persson, Reinfeldt, Leijonborg, Olofsson, och Hägglund och fråga om de som bor på Martinque är smartare än vi i Sverige, eftersom de får rösta. Konstitutionen är ju som bekant en ”för svår fråga för oss” och herr Hägglund (den obetydligaste inom oppositionen) har förtydligat sitt påstående med att konstitutionen ju inte precis är en serietidning!