2005-04-29

GODDAG YXSKAFT OCH VÄLJARVREDE (29/4)

Jag besvärade i går Lars Leijonborg utanför riksdagen med en fråga om vad han anser om EU 2004 kommitténs syn på överföring av svensk beslutanderätt till EU. Så här skriver kommittén:

- Överlåtelse av beslutanderätt innebär inte att Sverige förlorar motsvarande beslutsmakt. Sverige deltar alltid i beslutsfattandet inom unionen och kan då också påverka övriga medlemsländer i den riktning vi vill.

Kommitténs text innebär ett förnekande av det uppenbara att Sverige förlorar självständighet om vi antar EUs konstitution. Att dölja detta är ohederligt. Lars Leijonborg med sin liberala förankring borde känna samma avsky som jag, inför den här typen av propaganda.

Lars svar blev dock inte det väntade. Han sa: ”Frankrike säger kanske nej, så du behöver inte bekymra dig om konstitutionen, Margit!” Men det var inte det min fråga gällde utan hur absurd och bedräglig statligt finansierad politisk argumentering får vara. Den politiska ovanan att svara ”Goddag yxskaft” irriterade mig.

Men jag fann tröst. Alltfler artiklar om ”väljarvrede” i den internationella pressen visar att jag inte är ensam om att skrämmas av den tilltagande politiska förljugenheten och s k ”spin” samt de vanliga undanglidande svaren. Medborgarnas naturliga motreaktion är krav på ”mindre politik” och mer självständighet. Att EU-projektet går på kollisionskurs mot medborgarnas önskningar ser inte den "politiska eliten". Det är värst för dem själva.

- Vi börjar se en stridbar gräsrotsrörelse på internet, skriver FT och fortsätter ”les bloggeurs börjar t o m spela en inflytelserik roll i den franska debatten om EUs konstitution, och de vill ha ett NON i folkomröstningen”.

IT och bloggers har redan visat vad de förmår i USAs presidentkampanj och i Sveriges EMU-omröstning och nu förenar sig de franska bloggarna med oss i Skandinavien och den anglosaxiska världen. Det är hoppfullt

Min framtidsdröm att EU-byråkratin tvingas dra sig tillbaka från makten precis som tidigare riddarna, adeln, kejsarna och kungarna kommer nog bli verklighet