2005-04-18

BYRÅKRATI, BÖNDER OCH MAT (18/4)

Den franske bonden Rognault, 39 år hann inte se Chirac i TV. Han var i desperat tidsbrist. Det var bråttom att lämna in blanketterna för jordbruksstödet, enligt Daily Telegraph. Reglerna och direktiven kring stödet är inte populära. Byråkratin har gått för långt. Fransmännen måste följa reglerna men det gör inte Polen, enligt Rognault. Därför kommer han tillsammans med många andra franska bönder att rösta nej till konstitutionen. Ju mer Europa, desto orättvisare blir det trots de goda EU-bidragen, är deras åsikt.

Rognault tillhör en inflytelserik grupp av franska euroskeptiska bönder, som inte gillar att det som förr kontrollerats i Paris nu granskas av Bryssel. De franska bönderna börjar därför värna om sin franska självständighet, sin suveränitet, trots höga bidrag. Kan verkligen pengar väga lättare än självständighet och suveränitet? Det börjar se så ut.


Den 15 september 1999 ”kröntes” den då nye presidenten Prodi i Strasbourg. Överst på hans agenda fanns målet att ”vinna tillbaka EUs besvikna medborgare”. Prodi ville utnyttja den självklara vägen genom ”magen” till ”hjärtat”. Livsmedelssäkerhet blev därför topprioriterat.

- Europa ska förbättra våra liv, genom säkrare mat och. konsumenttrygghet. Livsmedelskontroll bör flyttas över från de nationella myndigheterna till EU.

Idén föddes genom Belgiens ”dioxinskandal”. Växtolja som användes som hönsfoder hade förorenats med industriolja. Stor uppståndelse och skrämselkampanj i media. Extra kostnader för livsmedelsindustrin på 10 miljarder kronor. Premiärminister Jean-Duc Dehaene fick avgå och Prodi fick sin livsmedelsmyndighet med lokalisering till Parma för en kostnad av drygt 7 miljarder kronor. Ett knappt år senare visade det sig att skandalen inte var en skandal utan en mediaanka. Men fortsättning följer.

Nu sex år senare visar det sig att EUs livsmedelsmyndighet ännu inte kommit i gång. I Parma finns endast 35 av de 150 anställda. Resten finns i Bryssel. De vägrar flytta. Den myndighet som skulle förena medborgarna med EU skapar i stället konflikter mellan Bryssel och Parma men kommissionen vet inget. Det framgick häromdagen vid en utfrågning i EU-parlamentet. Och vi medborgare som skulle ”bli lyckligare” vi får betala 7 miljarder för Prodis hugskott.