2005-04-24

EN ELEFANT KAN VARA SÅ MYCKET (24/4)

Egentligen skulle jag vara lat i dag och inte skriva på min blogg, men vårt bullrande tidningsbud förstörde definitivt min morgonsömn och mina goda föresatser. Dagens SvD gjorde således att jag vaknade på ”fel sida”. Min längtan efter Bertil Östergrens och von Platens Svenska Dagblad med dessa herrars spetsiga, kvicka och eleganta kommentarer blev akut. Var kan man finna en ersättning i dag? Jo på webben.

Margot Wallströms blogg har faktiskt vissa kvaliteter. Tro inte att jag blivit förryckt. Vad jag åsyftar är alla de kvicka, fyndiga, ironiska och stygga kommentarer som blir resultatet av vår svenska kommissionärs banala skriverier. Tack vare Wallström återfann jag poemet, ja kanske mer korrekt barnkammarrimmet, om sex blinda mäns möte med en elefant. Min morgon var mindre förstörd och ”moderniseringen” gav dikten om de blinda männen och elefanten klara mervärden. Här är inledningen:

SIX MEN OF EUROLAND

There were six men of Euroland,
to learning much inclined,
Who went to see an elephant,
though all of them were blind,
That each by observation

might satisfy his mind.


Fortsättningen finner ni här och den är både didaktisk och upplysande, när det gäller politisk EU-dumhet, hyckleri och förljugenhet.

För fördjupade studier om varför politiker har svårt att hålla sig till sanningen rekommenderar MINETTE MARRIN i dagens The Times en ny bok av Peter Osborne, ”Why Politicians Can´t Tell The Truth”

Håll till godo! Lägg dessutom märke till att mitt citat gäller ett ”konstnärligt verk” och därför inte bör kunna tas illa upp av DO..... fast det är som Nalle Puh brukar säga ”inte alltid så lätt att veta”.