2005-05-08

FINGRARNA I SYLTBURKEN (8/5)

Lyx och pengar är lockande för de flesta av oss, inte minst för ordföranden Barroso.

Lyx och pengar lockar fram lögner eller om vi ska vara artiga, tendenser att tumma på sanningen. Detta gäller inte minst ordföranden Barroso.

Med emfas har han låtit sin ”talesperson” Francoise de Bail förklara att det inte finns några som helst gemensamma affärsintressen mellan den superrika skeppsredaren Spiros Lathis och EU. Fast sedan visade sig att ett Lathis närstående varv fick en EU-subvention på €10 miljoner, måhända småpengar för de superrika. Nya avslöjande om betydligt ymningare penningströmmar mellan EU och Lathis-familjen skapar allt fler frågetecken kring Barrosos dementier.

Ett ”pipe-line”-projekt mellan Bulgarien och Grekland har godkänts av EU. Vad som ingen tidigare visste var att det också finns ett hemligt avtal, som ger Lathis-familjen ett byggkontrakt på 522 miljoner €.

De ”icke existerande” affärsförbindelserna mellan EU , EU- kommissionens ordförande och Lathis-familjen rör knappast småpengar. Att Barroso dessutom har hand om konkurrensportföljen för ”shipping” försvagar inte frågetecknen kring Lathis gästfrihet. Ska vi svälja ordförande Barrosos försäkringar att hans lyxsemester bara var en personlig gest från Lathis för gammal vänskaps skull och glömma varv, pipe-lines och byggkontrakt? Fast vad sa de gamla romarna? Ceasars hustru får inte ens misstänkas.

Gäller inte samma sanning för EU-kommissionens ordförande?