2005-05-12

GJUTJÄRN INTE SMIDE (12/5)

Sverige ska göra EU öppnare och ärligare är de svenska EU-parlamentarikernas raison d´etre. Ordet ”öppet” är signalord för mindre korruption och bättre användning av EUs pengar. Men vallöften devalveras nu i allt snabbare takt.

EU-kommissionens ordförande José Barroso är föremål för misstankar om korruption - eller med svagare ord "intressekonflikt" eller ”vänskapskorruption”. Jag har skrivit om frågan ett antal gånger under rubriker som ”Frestelser”, "Feta katter är svaga för grädde" och "Fingrarna i syltburken”. 74 rättänkande MEPar har nu skriftligen krävt att Barroso ska komma till EU-parlamentet för att redogöra för sina förehavanden. Men bland dessa 74 finns inte någon representant från Moderaterna och folkpartiet och endast en från socialdemokraterna, Anna Hedh, som kom in på ett ”personligt mandat”. Heder åt henne.

Men var finns Gunnar Hökmark? Varför är han inte aktiv när det gäller att beivra maktmissbruk i EU? Är det för obehagligt att sätta sig upp mot EPPs partipiska? Eller är det så att Gunnar fortfarande har svårt att hitta rätt i EU-parlamentets alla lokaliteter och bland EU-pappren? *

Men Charlotte Cederskiöld, moderat MEP, är ju sedan många år hemtam i Bryssel. Hon kan inte skylla på att hon inte hittat Nick Farage och hans lista. Min slutsats är att maktens olika ”oarter” kvittar henne lika. Altruism har aldrig legat för Charlotte, men Christopher Fjellner då, ung ungmoderat? Det är nog ohemult att begära av en så ung ledamot med en så lång politisk karriär framför sig, att offra den på en så farlig politisk fråga som "intressekonflikter".

Men vem kan vi lita på? Se själv på hela listan som finns publicerad på eureferendum och ”bookmark” adressen direkt. Eureferendum har avslöjat hela Barroso-härvan och mycket annat kring EU. Heder bl a åt Richard North.

Men varför rubriken ”Gjutjärn inte smide”. Den är hämtad från Frank Heller, när han skildrade sina egna moraliska brister. Hans karaktär var mer lik gjutjärn och saknade smidets fasthet och styrka. Samma tycks gälla alla de stora partierna inom EU och här hemma. Om nu politiska partier kan ha ”karaktär och moral”.

PS EU-parlamentet prioriterar knappast frågan om Barroso.

* Gunnar Hökmark har undgått att rösta a) genom att inte hinna med att trycka på knappen b) att inte hitta sin plats i plenisalen. Den senare frågan gällde ansvarsfrihet eller inte med anledning av stora, under lång tid kända brister i EUs redovisningssystem. Bristerna avslöjades av Martha Andreasen som avskedas på grund av sin kritik.