2005-06-10

VARFÖR MONNET OCH INTE HAYEK? (10/6)

Majors ”svarta onsdag” 1992 var en dag av befrielse för hans finansminister. Carl Bildt mötte samma upplevelse som Major 1992. Kronan tvingades som pundet att flyta. Carl Bildt var bestört. Han trodde inte en flytande krona skulle fungera. Det gjorde den! Nu börjar "valutasanningens stund” också närma sig för Euroland. Varför?

Det mest effektiva sättet att avskaffa ett lands självständighet är att ge upp den valuta- och penningspolitiska friheten och hindra de enskilda länderna att finna den samhällsmodell medborgarna vill ha. I en del länder lägger man något större vikt vid det sociala skyddsnät än högre löner eller lägre skatter och vice versa. Den naturliga utväxlingen mellan trygghet och levnadsstandard är i sista hand en demokratisk fråga. En flytande valuta underlättar valet av en godtagbar mix av ekonomisk och social politik - olika i olika länder. En fast valuta hindrar valfriheten. Dyra trygghetssystem får betalas med långtidsarbetslöshet och låg tillväxt. I grunden olösliga problem har inga lösningar.

Att ”svälta sig ur” problemen är ingen bra metod. Tyskland har försökt göra det med sänkta löner. Konsumenterna reagerar med allt lägre konsumtion och tillväxten krymper. I Frankrike har regeringen i stället försökt att dra ner på de sociala utgifterna. Resultat: Politiska explosioner med strejker och ett svidande nederlag för Chirac och EU i den franska folkomröstningen.

Detta är facit av fem år med euron. Trots detta har EMU utnämnts till det ”perfekta EU-projektet” av EU-eliten. Som i det mesta har den fel. EUs ”samarbetsmodell" skapad av Monnet är elitistisk, odemokratisk samtidigt som den skapar maximalt återgångströga beslut. Euron är ett sådant exempel. Att göra gjort ogjort är dyrt!

Hade i stället Västeuropa arbetat efter Hayeks konkurrensprincip och självstyrelsemodell hade våra länder varit lika blomstrande som USA samtidigt som våra nationalstater hade erbjudit mer varierande utbud av livsstilar. Tyvärr lyckades Bundesbank tillsammans med Adenauer manövrera ut skaparen av ”det tyska undret” Ludwig Erhardt från kanslersposten. Hans av Hayek inspirerade politik hade behövt få längre tid på sig att verka.

”De fyra friheterna” även om de i dag är överreglerade, är det positiva arv efterkrigstidens integrationsprocess lämnar efter sig. Hade politiker som Major, Bildt, Kohl m fl läst Hayeks ”Vägen till träldom” hade de tagit avstånd från den centralistiska och byråkratiska modell som blivit EUs ledstjärna och Der Spiegels nr 23/2005 hade aldrig behövt ägnats åt ”Byråkraternas diktatur”.

Men missförstånden är många kring euron och EU, även på andra sidan Atlanten.(Se WSJ.com 10/6 Opinion)

- Hade bara Tyskland, Frankrike och Italien betett sig som Irland och Spanien, dvs sänkt skatterna hade problemen lösts, enligt WSJ. Glömmer inte tidningen att det spanska medlemskapet gav Spanien EU-bidrag på tills nu sammanlagt € 94 miljarder?

Hayeks styrka är att han kombinerar ekonomiskt kunnande med visionärens och historikerns insikter att självständighet föder ansvar och positiva attityder till förändringar. Hayek kallade sin modell ”negativ integration”. Paradoxen är att den ”negativa integrationen” fungerar som en barnmorska för ”positiv utveckling”.