2005-02-16

DEN 16 FEBRUARI - jag måste erkänna

att Mark Steyn är en av dagens mest läsvärda politiska skribenter. Sådana som Mark Steyn finns inte längre i svensk press, men de fanns en gång. Jag hoppas några ännu minns Gunnar Unger, Stig Ahlgren och Bertil Östergren. Som skribenter var de roande och chockerande och avskydde det politiska hyckleriet. Det är skönt att Mark Steyn allt att döma har många år kvar som krönikör. Att han skriver på engelska eller kanske är det amerikanska får vi vänja oss vid. Finns det inte bröd får vi äta kakor!

Daily Telegraph publicerade i går en av Mark Steyns styggare krönikor. Det förvånar knappast att den handlar om FN. ”UN forces - just a bunch of thugs?”

Inledningen var stygg, nästan ouppfostrad. Om man blandar en halv liter glass och en halv liter kodynga så smakar det - just det kodynga - och så kommer den chockerande jämförelsen. Om samma klubb har fria demokratiska nationer och skurkstater som medlemmar, kommer skurkstaterna bestämma moralen. Saddam Hussein förstod detta när han fick sitt oil-for-food program. Bush och Blair insåg däremot inte detta till fullo.

Korrupta organisationer skapar korrupta människor. Det gäller även från början hederliga eller i alla fall inte svårt ohederliga individer.

Steyn ger en provkarta på hur förfallet kan yttra sig och han försöker också förklara orsakerna till att det sprider sig. Den grundläggande faktorn är enligt Steyn den multilaterala faktorn. En brittisk trupp måste t ex följa och följer brittisk militär standard, men en mångkulturell grupp har många normer och saknar fasta riktmärken. Resultatet blir ”att man tar seden dit man kommer” eller med Steyns mer lärda uttryckssätt ”When in Rome, do as the Visigots do”. Resultatet blir lätt barbariskt!

Men FN-kulturen korrumperar även från början oförvitliga idealistiska män/kvinnor som vill eller i alla fall haft avsikten att göra gott. Läs Steyns artikel och våga säga det otänkbara - att FN måste förändras från grunden. Förändringen får inte innebära att de auktoritära diktaturerna i jämlikhetens namn får ännu mer att säga till om. Motsatsen måste gälla. Syrien ska t ex inte ha något som helst inflytande på mänskliga rättigheter.

Många i Sverige uppfattar säkert Mark Steyns artikel som en hädelse. Men så var det också på den tiden Gunnar Unger skrev under de mörka åren 1940-1945.