2005-02-08

DEN 8 FEBRUARI - FÄDER, SÖNER, SLÄKT OCH VÄNNER

FN-skandalen ”Oil-for-food” eller som den ibland kallas ”Oil- for - fraud” har sent om sidor upptäckts av svenska medier. Sakfrågan har varit grundligt genomlyst i utlandet i månader och till och med år. Svenskar intresserade av internationella nyheter har för länge sedan hört talas om "Oil-for-food".

Att ”Oil-for-food” också kunde ha kallats ”Oil-for-relatives-and-friends” är däremot en nyhet, som framgår av Paul Volckers nu framlagda interimsrapport. Den visar hur den betrodde FN-byråkraten Benon Sevan styrde oljekontrakt tillsammans med och till de verkligt ”fina” internationella familjerna. FNs tidigare generalsekreterare Boutros-Boutros Ghali och Ghalis son hade nära affärskontakter samt gemensamma franska bankkontakter med Sevan. Shejk Ahmed Zaki Yamani, bl a grundare av OPEC och hans son Hani samt Kojo, son till nuvarande FN-sekreteraren Kofi Annan nämns också som intressenter i oljeaffärerna med bl a Marocko.

Men släkt och vänner är bra att ha även när det går dåligt. Benon Sevan försvaras med hetta mot alla anklagelser av sina släktingar och armeniska landsmän på Cypern i Cyprus-Mail av Jean Christou: "Cypriot diplomat caught up in UN oil-for-food scam" (5/2 2005).

- Han är en fin, hårt arbetande man, som det gått bra för och då får man ovänner. Vi kan inte tro att han tagit mutor. Man talar om
160 000 dollars. Det är småpengar som han fått av sin faster, en pensionerad cypriotisk tjänsteman. Beskyllningarna är nonsens!

Sevans faster har inte kunnat bekräfta gåvorna. Hon dog nämligen förra året efter att fallit ner i ett hisschakt. Polisen avskrev ärendet som ett olycksfall .........