2005-01-18

DEN 18 JANUARIHarry a Nazi? You're having a laugh
By Mark Steyn

(Filed: 18/01/2005)It's a good rule of thumb that, no matter how big an idiot someone is, he can never compete with the political class's response to his idiocy. Thus, whatever feelings of unease I might have had about Prince Hitler were swept away the moment the rent-a-quote humbugs started lining up to denounce him.......


Inget för styggt kan sägas om den politiska klassen i Sverige och utomlands. Och ingen kan säga det så bra som Mark Steyn. Läs hela artikeln här.Våra små känsliga kvinnliga
riksdagsledamöter

De är så ledsna enligt SvD. Deras manliga kollegor utnyttjar sina ”maktstrukturer” och ”kränker” dem trots ”åtgärder” för att få dem att uppträda mer höviskt, polerat och verserat utan maktyttringar. Göran Persson, statsministern, framhålls som det värsta exemplet på dåligt manligt beteendet. I jämställdhetens Sverige har han trampat över gränsen, när han kallade en kvinnlig debattmotståndare ”inkompetent”.

Har inte kvinnorna i riksdagen fattat att politik inte hör till de civiliserade aktiviteterna här i livet? Politik kräver en hud som en elefants och ett psyke som en noshörnings. Har man inte dessa utförsgåvor, är man olämplig för hårda fajter, särskilt dem där man slåss för väljarna mot partitopparna. Exempelvis när det gäller folkomröstningar.

Först när en politiker når toppnivåerna som Göran Persson, kan han visa sin känslighet. Han har rätt att bli Mimofant! Hans privilegium är att vara så känslig som en mimosa för det egna egot, men totalt okänslig som en elefant för andras.

Hur behandlar man då Mimofanter? Som britterna som använde skrattet med framgång mot Hitler. Skratt och humor fungerar. Läs Mark Steyn ovan.