2005-02-04

DEN 4 FEBRUARI - NOMENKLATURANS PENGAR

Häromdagen trädde en ny lag i kraft - om partistöd till EU-partier.

Finns sådana? Nej! Finns det någon anledning att bilda EU-partier. Nej, egentligen inte. John Stuart Mill har redan för 150 år sedan förklarat varför sådana partier inte kan fungera:

Where peoples lack fellow feeling, and especially, where they speak and read different languages, the common public opinion necessary for representative government cannot exist.

Den konservative filosofen Roger Scruton visar i en nyutkommen bok att Mills tankar är lika aktuella i dag.

EUs nya lag har således två stora defekter. 1. Skattepengar ska gå till partier som inte finns. 2. Bidragen ska enligt lagmotiveringarna var ett ”uttryck för medborgarnas politiska vilja”, vilket om vi ska tro Mill och Scruton är en omöjlighet.

Vem får då pengarna om det inte finns EU-partier? De går till allianser av partier som är representerade i EU-parlamentet och som kommer från minst sju länder. Det brittiska konservativa partiet uppfyller inte kraven. Det måste ansluta sig till kristdemokraterna eller kanske de gröna för att få bidrag.

Vilka är då de verkliga motiven bakom bidragen och reglerna?

Först och främst rädsla för konkurrens. Medborgarnas skattepengar ska hindra andra, bättre nya partier att konkurrera.

Det nya bidraget har emellertid ännu ett mål - ett mer lömskt mål. Det ska försvaga partier som är motståndare till EUs överstatlighet. Starka förnekanden från dem som talar för en ”sjuk sak” avslöjar, snarare än döljer:

- Parties needs not necessarily be advocates of European integration; Euro-sceptical parties may also be supported if their policies focus on issues of European Integration ... They (Euro-parties) are seen as instrumental in securing public support for the European integration project. (EU-rapport om partistöd bifallen 18 maj 2001)

Kommunisterna utgick från att kapitalisterna skulle sälja repet de skulle hängas i. EU saknar denna tillförsikt. De tar därför makten med våra skattepengar.

Lagen är överklagad och det finns optimister som tror att den kommer att underkännas av EU-domstolen på grund av de demokratiska övertrampen.

Jag vill först se den domen!