2005-01-26

DEN 26 JANUARI

Larry Summers skandal

Feministerna är rikt representerade på de stora berömda universiteten i USA. Harvard, Columbia och MIT tillhör vänsterkrafternas och feministernas högborgar.

Lawrence H. Summers, Clintons f d finansminister mer känd som Larry Summers, är rektor vid Harvard. Rektor Summers har fört en korrekt feministisk politik, bl a har han varit för ”positiv diskriminering”. Männens ”omedvetna bias” till fördel för det egna könet skulle motverkas. Så hände något oförlåtligt.

Vid en konferens nyligen torgförde Summers en fullkomligt oacceptabel hypotes. Det finns, konstaterade han, få kvinnor med nödvändiga meriter för de fasta professurerna inom de ”hårda vetenskaperna” matematik och fysik. Männen svarar för topprestationerna och det kan inte uteslutas att det hänger samman med genetiska olikheter.

Att säga något sådant offentligt skapade skandal. En kvinnlig MIT-professor lämnade demonstrativt lokalen och larmade pressen. Larry Summers fadäs skapade en mediastorm.

Professor Ruth R. Wisse, Harvard, kvinna och för yttrandefrihet, är upprörd. Det framgår av en artikel i WSJ (25/1). Så här skriver hon:

- Rektor Summers har tagit tillbaka alla sina uttalanden (om skillnader mellan manligt och kvinnligt) och han låter som en fånge i någon sovjetisk skådeprocess. Han har bett om ursäkt minst tre gånger för sin okänslighet och han kommer säkerligen snabbt öka antalet kvinnliga utnämningar vid Harvard.

Men vad blir resultatet? Universitetets intellektuella frihet samt debattklimat undermineras.

Harvard har 85 kvinnliga professorer, 1/4 av Harvards fasta professurer. De feministiskt aktiva kvinnliga professorerna hävdar att de representerar en stor majoritet.

USA röstade fram en republikansk president, senat och kongress, men på Harvard märks det inte. Forskare med konservativa åsikter försvinner till Think Tanks, där intellektuella initiativ och avvikande idéer inte undertrycks. Kommer Harvard och de andra Ivy League universiteten utgöra eliten i den vetenskapliga världen även i framtiden? Inte om dagens feminism i växande utsträckning får härska.

Professor Wisse är dock ett friskhetstecken med sin klara, ampra kritik och det är också Amity Shlaes i FT, där hon i en artikel noterar Larry Summers ”felsteg” (FT 24/1). Hennes slutord är:

Harvard need people such as Mr Summers. Larry: stop apologising!

Hur är det i Sverige? Vi brukar ta efter de flesta av de amerikanska vänsterkrafternas dumheter. Samtidigt har vi inte USAs frihetliga motkrafter.

I går var det socialismen, i dag är det feminismen som är de intellektuellas nya mode. Dogmerna är ytligt sett olika, men skadeverkningarna är ungefär desamma liksom politikernas följsamhet till dagens "inneåsikt" - och det gäller politiker i alla partier.