2005-01-26

DEN 25 JANUARI

VARFÖR SVARAR INTE CARL BILDT PÅ BREV?

För sex veckor sedan skrev jag ett öppet brev till Carl Bildt och bad honom arbeta för en folkomröstning. Han har ju offentligt hos Göran Rosenberg i TV4 2/12 2003 konstaterat att

”VI INTE HAR TILLRÄCKLIGT MANDAT
att utan en folkomröstning fatta beslut om EUs grundlag” samt att ”Grundlagsfrågan hade kunnat behandlas i riksdagsvalen. Dilemmat är att vi i Sverige inte gjort det.”

Enbart ett enda beslut i riksdagen 2005 om EU:s konstitution är ett grundlagsbrott. Ett lagenligt beslut kräver antingen folkomröstning eller två beslut med mellanliggande val.

Jag är övertygade om att Du, Carl Bildt, delar denna uppfattning. Som f d moderat partiledare, f d statsminister samt numera ”äldre statsman” är det Din plikt att påverka Din efterträdare att följa grundlagen. Tala klarspråk. Uppmana våra politiker att respektera lagarna.

Om inte annat hoppas jag, att våra journalister hjälper Dig på traven.


MEN JOHNNY MUNKHAMMAR SVARAR - ÄR DET FÖR HAN ÄR LIBERAL?

Låt mig repetera Munkhammars och min skriftväxling. Jag frågade: ”Hur kan man på en gång vara stor beundrare av Ayn Rand och samtidigt gilla EU?” Svaret: Principer måste ofta vika, när man ska fatta beslut i praktiska frågor. Mina beslut i pensionsfrågan följde inte heller Rands frihetsideal, hävdar Munkhammar.

ATP fanns sedan 1960. 1994 gällde besluten att förvandla det till ett friare, säkrare och mer individuellt system. Det har lyckats relativt väl: Den kollektiva konstruktionen är borta. Pensionsspararna har två individuella konton. Det ena redovisar fordringar, det andra kapitaltillgångar. Alla avgifter ger pension, inte som i ATP endast en del. Reformen har t o m lett till en skattesänkning - en del, inte alla - skatter har försvunnit över taket och det nya pensionssystemet kan med tiden bli ännu friare.

EU däremot har gått mot mer ofrihet. 1950-talet kännetecknades av avregleringar. Sedan har EEC, EG och EU gett oss fler regleringar, mer byråkrati och centralisering. Hade F.A. Hayek och Ludwig Erhard fått ange vägen för den europeiska framtiden i stället för Monnet, De Gaulle, Adenauer, Kohl, Mitterand och Delors hade Ayn Rands ideal varit mycket mer levande. Nu blev det inte så. EU är i mycket ett ”byråkratiskt monster”. Därför kan inte Ayn Rands frihetsideal förenas med EU. Är Ayn Rand vårt ideal, då ska vi återuppliva Hayeks ”negativa integration” som bygger på institutionell konkurrens och processer, där marknader och självstyre minskar konflikter och ökar tillväxten. Ska vi lyckas med det, måste vi först säg nej till EUs nya konstitution.