2005-01-29

DEN 29 JANUARI

No, No, No!

Det är inte Margaret Thatcher! Det är brittiska folket som säger NEJ med 48% och JA med 24%, 23% har inte bestämt sig (YouGovTelegraph).

- Goda nyheter, säger DT. De brittiska väljarna har inte förlorat sitt sunda förnuft. Vi hävdar inte att alla väljare kan grundlagen in i minsta detalj, men de flesta har en bra uppfattning om vad den innebär. Mer makt till Bryssel och mer av samma EU-politik, som de redan tycker illa om. Och de känner in märgen att de hellre vill regeras av egna representanter som går att byta ut, inte av en oansvarig byråkrati som inte går att rubba.

Och visst har vanligt folk förstått det hela rätt, fortsätter DT.

- I artikel I-6 står det att grundlagen är överordnad medlemsstaternas lagar. Fast medlemsstaterna kan få bestämma själv, om Unionen avstår från sin bestämmanderätt (artikel I:12).

Sedan kommer en enorm lista på områden som Bryssel ska ha hand om: transporter, sysselsättning, energi, folkhälsa, arbetsmarknadspolitik, immigration, asylpolitik, jordbruks- och fiskepolitik, utrikespolitik och försvar (artiklarna I-13 till I:16).

Väljarna frågar sig - vad blir över att bestämma här hemma? EU-grundlagen ändrar inget säger ja-sägarna. Är det ett förnekande utan täckning eller en yttring av stor cynism? Det senare och motiveringen är att EU får alltmer makt vare sig medborgarna säger ja eller nej. Redan nu håller EU på att ta över utrikes- och kriminalpolitiken utan laglig grund.

Men vårt folkstyre? Svaret är tystnad från Göran Persson och den borgerliga ”oppositionen”, fast opposition är knappt rätt ord.

Carl Bildt fortsätter också att tiga, fastän han har ett stort moraliskt ansvar.

Alla som ser de politiska farorna: Kräv folkomröstning. Gå in på Medborgare för folkomröstning och skriv på NU

Ps - 3 timmar senare

Den cynism som jag beskyllde EU-överheten för, fick snabbt ett ansikte. Lucia Sala kvinnlig ordförande i det spanska ungdomsrådet. Hon står bakom en anmärkningsvärd stortavla för ett JA i den spanska folkomröstningen.

Stortavlan visar en apa, som dricker ”Folkomröstning +” (en blandning av vin och cola). Drinken är så stimulerad att apan genast går och röstar. Fast apor får ju inte rösta, så när apan blir väljare förvandlas han till ung man.

Lucia gör ett freudianskt avslöjande: Väljare är valboskap - ju dummare desto bättre (för EU-byråkratin vill säga)! Lucias omdömeslöshet finns på BBC.


Litet kompletteringar
Larry Summers (se den 26 januari) försvaras nu också i New York Times och ännu en gång i FT. Debatten gäller om yttrandet om genetiska olikheter mellan män och kvinnor, när det gäller matematik och fysik, är vetenskapligt korrekt. Men denna diskussion är irrelevant. I ett liberalt rättssamhälle är individens kvalifikationer avgörande. Det är detta likabehandling handlar om. Grupphänsyn och kvoteringar är illiberalt.