2005-02-17

SVEN RYDENFELT - hans kamp för frihet lever vidare

Sven Rydenfelt har gått bort men hans minne och hans böcker lever kvar.

Han vågade slåss för frihetliga och liberala värden, när idéerna om blandekonomi var allenarådande. Han visade med övertygelse och logik att regleringar och överbeskattning gjorde oss både intellektuellt och materiellt fattigare. Men han vek inte från sin övertygelse även om det ledde till stora personliga offer.

Sven Rydenfelt var en föregångsman. Han visade redan på 40-talet att regleringarna av bostadsmarknaden skapat stora skadeverkningar, som skulle förvärras år från år om inte politikerna tänkte om. Nu mer än 50 år senare har vi facit. Sven Rydenfelt hade rätt som så många gånger senare - när han kritiserade höga skatter, ett allt sämre företagsklimat, en felaktig jordbrukspolitik och många andra företeelser som hänger samman med allt för litet frihet för medborgarna och allt för mycket makt till den politiska sektorn. Sven Rydenfelt var ofta en ensam röst för marknadsliberala och frihetliga värden i vårt land. Sven Rydenfelt var inte enbart ekonom han var framförallt en frihetens talesman och visionär. Hans stora betydelse för oss i Sverige fick han bevis för, när han blev medlem i Mont Pèlerin Society .

Men för Sven Rydenfelt slutade aldrig kampen för friheten. När tidigare EEC alltmer utvecklades till en stor politisk byråkrati med allt mindre demokratisk legitimitet ställde han upp och stödde oss motståndare mot EMU och det EU-projekt som i snabb takt förlorade kontakten med sina ursprungliga inspiratörer och idégivare - Hayek, Röpke, Rüstow och Freiburgskolan. I stället tog Jean Monnets byråkratiska och anti-liberala idéer över.

Sven Rydenfelt blev hedersordförande i Medborgare mot EMU. Vi som ville se ett friare samarbete i Europa i stället för en alltmer byråkratisk stat kände stor styrka, när Sven Rydenfelt ställde sig bakom vår kamp. Den kampen kommer vi att fortsätta i Sven Rydenfelts anda och för att hedra hans minne.

Margit Gennser
-