2005-02-22

DEN 22 FEBRUARI - unga, modiga och tänker själv

I söndags höll MUF-distriktet i Stockholm stämma. Stämman sa nej till EUs konstitution och kommer att verka för att detta beslut också ska bli partiets linje.

Friskt vågat är hälften vunnet!

MUFs unga medlemmar är värda honnör, stöd, uppmuntran och beundran för att de vågar tänka själv och att de vågar ha i partiet obekväma åsikter. De bör ha beröm för att de inte dogmatiskt godkänner partitoppens politik och för sitt mod att säga högt vad en stor majoritet av svenska folket tycker - EUs konstitution bryter mot svensk demokrati.

De har kurage för de utsätter sig för partipiskan. Den slår hårt ju yngre opponenterna är. Det är ju viktigare - och kanske lättare - att kuva de unga. Gamla hundar är svårare att lära sitta och dessutom har de inte så många år kvar.

Ordföranden Lars Rådén och hans distrikt riskerar att få en kämpig tid, men ge inte efter. Stå upp för era åsikter och ni vinner respekt. Vill moderata partiledningen också vinna respekt avstå från att använda den makt partipiskan ger.

Den elaka katten Måns med sina två ekon Bill och Bull har åtminstone aldrig jag uppfattat som skinande ledargestalter och som demokratiska föredömen. I stället är de svenska symboler för mobbning och ett av deras verktyg är likriktningens partipiska! Att tänka annorlunda eller sakna svans om man är katt, kan gå på ett ut.