2005-02-23

DEN 23 FEBRUARI - omoral som stöder ondska

Jag hade tänkt försöka skriva positivt om FN. Claudia Rosetts artikel ”The U.N.´s Most Devastating Failure” i Wall Street Journal (23/2) gjorde det omöjligt. FN behöver ifrågasättas inte på grund av små, löjliga skandaler som Ruud Lubbers sexuella ofinhet mot en kvinnlig anställd i Geneve utan därför att FN och UNHCR inte sköter sin viktiga uppgift att skydda de svagaste och mest utsatta flyktingarna, bl a de från Kim Jong IIs Nordkorea.

”Tyst diplomati” har varit UNHCRs arbetsmetod de senaste 10 åren. Den har kännetecknats av byråkratisk okänslighet, som till slut blir till hjälp för ondska och onda regimer.

UNHCRs kontor i Beijing ska enligt FNs flyktingkonvention skydda de nordkoreanska flyktingarna från att skickas tillbaka till Nordkorea. De som återvänder till Kim Jong hotas av arkebusering, tvångsarbete, slavläger och en död av svält. UNHCR har en årlig budget i Beijing på 4,4 miljoner dollars och Kina har undertecknat konventionen. Flyktingar som de nordkoreanska ska skyddas, men kineserna bryter öppet mot fördraget och UNHCR nöjer sig med ”tyst diplomati”. Resultatet är katastrofalt. Över 300 000 koreaner vistas illegalt i Kina med utvisningshotet hängande över sig. Oerhört pressade flyktingar har dock ibland med desperata medel kunnat tvinga fram konkret hjälp av UNHCR.

Ett exempel är den nordkoreanska familj som stormade UNHCRs kontor och hotade att äta dödligt råttgift, om de tvingades ut på gatan. De fick hjälp med transitering genom Kina. Efter denna händelse skaffade dock UNHCR kinesiska säkerhetsvakter för att skydda sig och sina lokaler mot dem de har betalt för att ge hjälp och skydd.

Claudia Rosett vände sig till UNHCR i Geneve för att få helt färska uppgifter om den koreanska flyktingfrågan. Hon hamnade mitt i FNs stora Lubberkris och taleskvinnan frågade stressat: Varför just i dag? Jo, skriver Rosett, därför att flyktinghjälpen under mer än 10 år har kännetecknats av ”mjuk diplomati”. Först för två år sedan gav Lubbers offentlighet åt de svåra koreanska problemen. Det var allt. Inget mer hände och människor dör samtidigt som UNHCRs topporganisation hanterar det verkligt stora problemet: Ruud Lubbers sexskandal och avgång.

Förvånande i en organisation som har till uppgift att garantera mänskliga rättigheter och som haft Libyen som ordförandeland för Kommissionen för mänskliga rättigheter? Nej inte alls. Hyckleri blir nämligen snabbt omoral och omoralen stödjer lätt ondskan.